نام و نام خانوادگی

 بهنام سپهریان

 مدرک تحصیلی

 دکتری ریاضیات

 پست الکترونیکی

 B-Sepehrian@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
معادلات دیفرانسیل مشتقات جزیی

حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی

(ارشد)

مشاوره  کارشناسی ارشد    
شنبه
آنالیز عددی 1

ریاضی مهندسی

(گروه 2)

ریاضی مهندسی (گروه 1)    
يکشنبه
معادلات دیفرانسیل مشتقات جزیی ریاضی مهندسی  (گروه 2)

حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی (ارشد)

   
دوشنبه
آنالیز عددی 1 شورای گروه ریاضی مهندسی  (گروه 1) مشاوره کارشناسی  
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
23
74013