نام و نام خانوادگی

 ولی اله خلیلی

 مدرک تحصیلی

 دکتری ریاضیات

 پست الکترونیکی

 V-Khalili@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
      جبر لی 1 (ارشد) مشاوره کارشناسی
شنبه
    معادلات شیمی معادلات ریاضی مبانی ماتریستها و جبر خطی
يکشنبه
        جبر لی 1 (ارشد)
دوشنبه
  شورای گروه معادلات شیمی معادلات ریاضی مبانی ماتریستها و جبر خطی
سه شنبه
      مشاوره کارشناسی ارشد

مبانی ماتریستها و جبر خطی

(یک هفته در میان )

چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
38
74028