رضا پاکیاری  

 دانشیار 

  • دكتري : آمار
     
  • كارشناسي ارشد : آمار رياضي
     
  • كارشناسي : آمار 
  • +98 86 34173416
  • r-pakyari@araku.ac.ir

 http://www.araku.ac.ir/~r-pakyari


 google.scholar.citation
 

Resume

    علايق پژوهشي :
                        Censoring Methodology, Nonparametric Statistics, Goodness of fit Procedures     
   
      آدرس : اراك – پرديس دانشگاه اراك – دانشكده علوم – اتاق  331
  

 

19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-96
         
شنبه
         
يکشنبه
         
دوشنبه
         
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
27
74017