نام و نام خانوادگی

 مهدی سهرابی

 مدرک تحصیلی

 دکتری ریاضیات

 پست الکترونیکی

 m-sohrabi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
  نظریه گراف پیشرفته (ارشد) تحقیق در عملیات پیشرفته1(ارشد)    
شنبه
  بهینه سازی خطی نظریه گراف و کاربردها مشاوره کارشناسی ارشد  
يکشنبه
  بهینه سازی خطی نظریه گراف و کاربردها مشاوره کارشناسی  
دوشنبه
  شورای گروه تحقیق در عملیات پیشرفته1(ارشد) نظریه گراف پیشرفته (ارشد)  
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
32
74022