نام و نام خانوادگی

 سیروس مرادی

 مدرک تحصیلی

 دکتری ریاضیات

 پست الکترونیکی

 s-moradi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
    توابع مختلط    
شنبه
مبانی آنالیز آنالیز حقیقی (ارشد) مشاوره کارشناسی آنالیز تابعی (ارشد)  
يکشنبه
مبانی آنالیز آنالیز حقیقی (ارشد) مشاوره کارشناسی مشاوره کارشناسی ارشد مشاوره کارشناسی ارشد
دوشنبه
  شورای گروه مبانی آنالیز آنالیز تابعی (ارشد) توابع مختلط
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
30
74020