به وب سایت گروه ریاضی خوش آمدید

 

گروه رياضي از سال ۱۳۵۱ فعاليت آموزشي خود را با پذيرش دانشجو در دوره كارشناسي آغاز نمود. دوره كارشناسي ارشد رياضي در گرايش هاي محض و كاربردي به ترتيب در سالهاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ ايجاد شدند و دوره دكتري رياضي محض از سال ۱۳۹۱ راه اندازي گرديده است.
 
گروه رياضي داتشگاه اراك به عنوان تنها گروه آموزشي در دانشگاه هاي دولتي استان مركزي از مهرماه 1397 اقدام به پذيرش دانشجو در دوره كارشناسي آمار نموده است. 
 
هم اكنون گروه رياضي با پيشينه 40 سال فعاليت آموزشي و پژوهشي داراي 18 عضو هيأت علمي است كه از اين تعداد 7 نفر دانشيار، 10 استاديار و 1 نفر مربي مي باشند.
 
گرايشهاي موجود در مقاطع تحصيلي مختلف گروه رياضي عبارتند از:

 

مقطع
گرايش
كارشناسي
ریاضیات و کاربردها - آمار و كاربردها
كارشناسي ارشد
محض: آناليز رياضي، جبر جابجايي، جبر لي، نظريه گروهها، هندسه
كاربردي: آناليز عددي، تحقيق در عمليات، رياضي مالي
دكتري
محض: آناليز رياضي، جبر جابجايي، جبر لي، نظريه گروهها، هندسه
 
 
موضوعات تحقيقاتي و مطالعاتي اعضاي هيأت علمي گروه رياضي عبارتند از:

 

آمار استنباطي
آمار کاربردی 
آناليز عددي
آناليز تابعي
توپولوژي
جبر جابجايي
جبر خطي عددي
جبر لي
جبرهاي باناخ
نظريه گروهها
هندسه
تحقيق در عمليات
ریاضیات مالی فرآیند های تصادفی   
 
 

 

 

مدیریت گروه ریاضی

 

    دکتر اسماعيل پيغان

resume

 

آمار بازدیدکنندگان

1
23
75148